«Ἕλληνες ἀεί παῖδες ἐστε, γέρων δέ Ἕλλην οὐκ ἔστιν» (Πλάτων, Τίμαιος, 22b).


"Ὁμολογεῖται μὲν γὰρ τὴν πόλιν ἡμῶν ἀρχαιοτάτην εἶναι καὶ μεγίστην καὶ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ὀνομαστοτάτην· οὕτω δὲ καλῆς τῆς ὑποθέσεως οὔσης,
ἐπὶ τοῖς ἐχομένοις τούτων ἔτι μᾶλλον ἡμᾶς προσήκει τιμᾶσθαι. 24. Ταύτην γὰρ οἰκοῦμεν οὐχ ἑτέρους ἐκβαλόντες οὐδ' ἐρήμην καταλαβόντες
οὐδ' ἐκ πολλῶν ἐθνῶν μιγάδες συλλεγέντες, ἀλλ' οὕτω καλῶς καὶ γνησίως γεγόναμεν ὥστ' ἐξ ἧσπερ ἔφυμεν, ταύτην ἔχοντες ἅπαντα τὸν χρόνον διατελοῦμεν,
αὐτόχθονες ὄντες καὶ τῶν ὀνομάτων τοῖς αὐτοῖς οἷσπερ τοὺς οἰκειοτάτους τὴν πόλιν ἔχοντες προσειπεῖν".
(Ἰσοκράτης, Πανηγυρικός, στίχοι 23-24).

Τα άρθρα που φιλοξενούνται στον παρόντα ιστότοπο και προέρχονται απο άλλες πηγές, εκφράζουν αποκλειστικά και μόνον τις απόψεις των συγγραφέων τους.

Καθίσταται σαφές ότι η δημοσίευση ανάρτησης, δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά αποδοχή των απόψεων του συγγραφέως.


ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ, ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΡΘΡΟ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ (΄κλίκ΄ στο "Δεν υπάρχουν σχόλια"). ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

ΤΑ ΟΡΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ


Επιμέλεια-Επεξεργασία: Δρος Δημητρίου Περδετζόγλου


   Η σημασία των Ορφικών κειμένων είναι τεράστια όχι μόνο για τις πληροφορίες που περιέχουν σχετικά με την ζωή, την θρησκεία, τα ήθη και έθιμα, κλπ. των Ελλήνων της Β' π.Χ. χιλιετίας, αλλά και για τις αστρονομικές παρατηρήσεις οι οποίες αναφέρονται σε "φυσικά φαινόμενα του 3.600, του 5.000 ακόμα και του 11.585 π.Χ., όπως απέδειξαν οι αστρονομικές ερμηνείες των παρατηρήσεων" [Ι. Πασσάς "ΟΡΦΙΚΑ" σελ.13] και αποδεικνύουν εκτός των άλλων, ότι πρώτοι οι Έλληνες ασχολήθηκαν με την αστρονομία και μάλιστα σε εποχές που πολλοί από τους λαούς που φέρονται ως «εφευρέτες» επιστημών όπως η αστρονομία, δεν υπήρχαν.....

Τα διασωθέντα Ορφικά κείμενα, τα οποία είναι γνωστά με την γενική επωνυμία «ΟΡΦΙΚΑ», είναι: 

α) τα "ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ" (1.384 στίχοι) 
β) οι "ΥΜΝΟΙ" δηλαδή 88 Ορφικοί ύμνοι (1.133 στίχοι
γ) τα "ΛΙΘΙΚΑ" ή περί λίθων (768 στίχοι) και 
δ) τα "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΑ" και τα "ΑΝΕΚΔΟΤΑ", τα οποία είναι:
    α) περικοπές απωλεσθέντων Ορφικών κειμένων που διασώθηκαν σε έργα άλλων Ελλήνων και 
   β) επιγραφές που περισώθηκαν στις οποίες αναφέρονται πληροφορίες σχετικές με τον Ορφέα ή τον Ορφισμό.


________________________________________
ΤΑ ΟΡΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ:

Α) Την ηλιοκεντρική Θεωρία ("ΟΡΦΙΚΑ", σελ. 71)

Β) Την περιστρεφόμενη γήινη σφαίρα ["ΟΡΦΙΚΑ" σελ. 78 (στίχοι 34:16-17,19)]

Γ) Τις 3 ζώνες της γης [«ΨΥΧΡΑ» , «ΕΜΠΥΡΟΣ» , «ΜΕΣΗΓΥΣ» (στίχοι 34:19-20 
    "ΟΡΦΙΚΑ" σελ. 79)]
________________________________________
Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΦΙΚΩΝ ΥΜΝΩΝ

Ο αστρονόμος Κ. Χασάπης, με βάση τον στίχο: "ΜΙΞΑΣ ΧΕΙΜΩΝΟΣ ΘΕΡΕΟΣ Τ' ΙΣΟΝ ΑΜΦΟΤΕΡΟΙΣΙΝ" (ύμνος Απόλλωνος 14.21), που γίνεται λόγος περί ισότητος των εποχών, υπολόγισε (με βάση την μετάπτωση των εποχών), τις δύο ημερομηνίες που συνέβη αυτό το φαινόμενο: 

α) 1.366 π.Χ. (1.361 π.Χ. - διόρθωση ημερομηνίας με την χρήση ηλ. υπολογιστού)
β) 11.835 π.Χ. (11.809 π.Χ. - διόρθωση ημερομηνίας, με την χρήση ηλ. υπολογιστού)
    
      Ο Ι. Πασσάς αναφέρει ως την ημερομηνία που αναφέρεται το απόσπασμα, την 11.835 π.Χ. και το δικαιολογεί, γιατί ο Ορφέας (που συμμετείχε στην Αργοναυτική εκστρατεία), έζησε πολλές γενιές πριν τον τρωϊκό πόλεμο, ο οποίος με τις νεότερες χρονολογήσεις, τοποθετείται το 1.450 π.Χ. Οπότε είναι αδύνατον στα κείμενα που συνέλεξε (όπως ο Ησίοδος για την "ΘΕΟΓΟΝΙΑ" του συνέλεξε παλαιότερους μύθους) ή και συνέθεσε ο Ορφέας, να περιγράφεται γεγονός του 1.366 π.Χ. (ο οποίος όπως προαναφέραμε, έζησε πολύ πρίν το 1.450 π.Χ.).

    Ένας ακόμα λόγος για τον οποίον ενισχύεται η άποψη του Ι. Πασσά για την απόρριψη της ημερομηνίας 1.361 π.Χ., είναι ότι για να θεωρήσουν οι παρατηρήσαντες την ισότητα των εποχών ως κάτι αξιοσημείωτο (και θα έπρεπε να είναι σίγουροι ότι πρόκειται για κάτι αξιοσημείωτο για να το καταχωρήσουν και σε θρησκευτικό ύμνο), θα πρέπει :
α) ή αυτή η ισότητα να έχει ξαναπαρατηρηθεί στο παρελθόν 
β) ή οι παρατηρητές να γνώριζαν ότι το θέρος δεν ισούται με τον χειμώνα. Όμως για να έχουμε διαφορά μίας μόνο ημέρας (ακρίβεια περίπου 3% - που είναι μικρή διαφορά για παρατήρηση), πρέπει να οπισθοχωρήσουμε κατά 1.000 χρόνια, ενώ η επόμενη ισότητα εποχών (Θέρος-Φθινόπορο), είναι το 3.973 π.Χ.

2.612 πρίν το 1.361 π.Χ., δηλαδή το 3.973 π.Χ., έχουμε ισότητα Θέρους - Φθινοπώρου, με ταυτόχρονη ισότητα Χειμώνος και Ανοίξεως. 

Οπισθοχωρούντες άλλα 2.162 έτη, φθάνουμε στο 6.585 π.Χ., όπου έχουμε ισότητα 'Ανοιξης και Φθινοπώρου. 

Ακόμα 2.162 έτη προς τα πίσω (9.197 π.Χ.), έχουμε ισότητα Θέρους και Ανοίξεως, με ταυτόχρονη ισότητα Χειμώνος και Φθινοπώρου. 

Και ακόμα 2.162 έτη πρός τα πίσω, φτάνουμε στο 11.809 π.Χ., που έχουμε επανάληψη του Φαινομένου.
Μερικά από τα ερωτήματα - συμπεράσματα που δημιουργούνται είναι:

Πόσος χρόνος απαιτήθηκε για να κατανοηθούν οι κινήσεις της γης και του ήλιου από τους παρατηρητές;
Πόσος χρόνος απαιτήθηκε για την εύρεση των επιπέδων του Ισημερινού και της Εκλειπτικής στην ουράνια σφαίρα και τον εντοπισμό των Ισημερινών σημείων επί της Ζωδιακής ζώνης, με τα μέσα της εποχής;
Οι παρατηρητές πρέπει να είχαν πρόσβαση σε αρχεία με τις παρατηρήσεις παλαιοτέρων εποχών, για να μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες συγκρίσεις. 'Αρα λογικό είναι να υπήρχε γραφή σε παλαιότατες εποχές (γιατί είναι παράλογο να υπάρχουν οι έννοιες της ευθείας γραμμής, της γωνίας, του κύκλου, της καθέτου, του επιπέδου, της σφαίρας κλπ στον προφορικό λόγο και να μην έχει βρεθεί τρόπος γραπτής απομνημόνευσης τους).
Επίσης η καταγραφή αστρονομικών παρατηρήσεων προϋποθέτει κάποιες γνώσεις γεωμετρίας, μαθηματικών, κλπ.
________________________________________
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΟΡΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

1. Η χρήση μεγεθυντικών φακών για άναμα φωτιάς (ΛΙΘΙΚΑ στ.171-179)
2. Η Σελήνη έχει όρη (στ. 175-185)
3. Η αλλαγή του ύψους του ηλίου (φ) κατά την διάρκεια της αποκορύφωσής του
       ("ΜΕΣΟΣ ΑΞΩΝ ΗΕΛΙΟΥ ΤΡΕΠΕΤΑΙ ΠΟΤΙΝΕΥΜΕΝΟΣ").

Σελίς 82, 83 και 328: 

ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΤΑ ΟΡΦΙΚΑ, ΟΤΙ Η ΣΕΛΗΝΗ, ΠΡΙΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ,  ΕΙΧΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ. ΔΗΛΑΔΗ ... ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ, Η ΣΕΛΗΝΗ ΗΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ; ΜΥΘΟΣ; ΠΑΡΑΜΥΘΙ; Ή ΤΙ ΑΛΛΟ;ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: